Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Onlangs belde een werkgever De VerzuimAdvieslijn met de vraag of een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. In het verlengde hiervan ontstond de vraag of een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt na ziek uitdiensttreding ook recht heeft op een Ziektewet uitkering.

Het antwoord op deze 2 vragen delen we graag met u:

Antwoord:
De loondoorbetaling bij ziekte stopt op het moment dat de arbeidsovereenkomst om wat voor reden dan ook wordt beƫindigd. Is de werknemer ziek en eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, dan eindigt op dat moment dus ook de loondoorbetaling bij ziekte.

Is de werknemer ziek en loopt de arbeidsovereenkomst door, ondanks het feit dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, dan heeft de zieke werknemer recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling vanaf de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt (of v.a. de 1ste ziektedag als de werknemer op dat moment  al AOW-gerechtigd was).


AOW-gerechtigd en recht op een Ziektewet uitkering?

Normaliter komt de werknemer die ziek uit dienst gaat in aanmerking voor een Ziektewet uitkering, maar hoe zit het met het recht op Ziektewet als  de ex-werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt?

Antwoord:
Is de eerste ziektedag  gelegen voor de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt en eindigt de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, dan heeft de (ex-)werknemer geen recht op een Ziektewet uitkering.
Is de eerste ziektedag gelegen op- of na de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, dan heeft de (ex-)werknemer na ziek uitdiensttreding mogelijk recht op 6 weken Ziektewet uitkering.


Bepaling AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd kan worden vastgesteld aan de hand van artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet

Heeft u ook een vraag over rechten & plichten tijdens ziekte? Bel ons op t:  0900-0561, of kijk hier voor meer informatie over onze dienstverlening.


Naar boven