Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Helaas is niet alles altijd wat het lijkt. Dat gold ook voor een werkgever die een dove persoon in dienst nam en dacht dat er sprake was van een no-riskpolis. Welke lering valt te trekken uit onderstaande casus en waar kunt u als werkgever op alert zijn?

Voorbeeld casus
In een casus uit onze praktijk gaat het om een dove persoon die voor zijn indiensttreding een bijstanduitkering had. Volgens de loopbaanbegeleider die was aangesteld door de gemeente  zou de werkgever op basis van een no-riskpolis recht hebben op Ziektewetuitkering als deze persoon onverhoopt ziek zou worden. Het klonk allemaal zeer aannemelijk en de werkgever durfde het dienstverband aan. Maar toen de dove werknemer door ziekte langdurig uitviel en het puntje bij het paaltje kwam, bleek de Ziektewet uitkering helemaal geen vanzelfsprekendheid. Hoewel we voor de werkgever nog vertrouwen hebben in een goede afloop van de lopende bezwaarprocedure, is dit een vervelende situatie die iedere werkgever uiteraard liever voorkomt dan geneest.  

No riskpolis voor bijstandsgerechtigde
De no-riskpolis is bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking of ziekte en geeft de werkgever recht op een Ziektewetuitkering in geval van ziekte. Deze mooie regeling geldt ook voor bijstandsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet. Voorwaarde voor het verkrijgen van de UWV no-riskpolis is echter wel dat door het UWV is vastgesteld dat de bijstandsgerechtigde niet in staat is om het wettelijk minimum loon te verdienen. Een dergelijke beoordeling dient aangevraagd te worden door de gemeente of de betrokkene zelf. Komt het UWV inderdaad tot de conclusie dat de betrokkene niet in staat is om het wettelijk minimum loon te verdienen, dan wordt de persoon opgenomen in het doelgroepenregister en is de no-riskpolis van toepassing. Helaas voor de werkgever in de voorbeeldcasus heeft de UWV-beoordeling nooit plaatsgevonden en staat de no-riskpolis en daarmee het recht op Ziektewet nu ter discussie.

Conclusie & tips
Wilt u een no-riskpolis teleurstelling als hierboven voorkomen dan raden wij u het volgende aan:

  • Ga eerst na of de sollicitant met bijstandsuitkering is opgenomen in het doelgroepenregister;
  • Is de sollicitant niet opgenomen in het doelgroepenregister, maar bestaat wel het vermoeden dat de sollicitant arbeidsbeperkingen heeft waardoor hij niet in staat is om het minimumloon te verdienen? Dring dan, voor aanvang van het dienstverband, aan bij de gemeente op een doelgroepenbeoordeling door het UWV.

Komt u er niet uit of houdt u zich liever met andere zaken bezig? Dan kunt natuurlijk ook De VerzuimAdvieslijn om hulp vragen. U heeft de regie, wij de specialisten!

 

Naar boven