Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


In onze brief d.d. 1 mei jl. vroegen wij de Autoriteit Persoonsgegevens om een oplossing voor de ZW-aanvraagprocedure voor werknemers met een no-riskpolis. De huidige aanvraagprocedure is namelijk strijdig met de nieuwe beleidsregels 'De Zieke werknemer', waardoor werkgevers forse boetes riskeren bij de aanvraag van een Ziektewetuitkering.

Inmiddels hebben wij een reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens mogen ontvangen. In haar brief laat de AP ons weten bekend te zijn met het probleem. Volgens de AP is dit reeds besproken met het UWV en is het UWV momenteel bezig het formulier voor Ziektewet-uitkering aanvragen" aan te passen zodat dit voldoet aan de beleidsregels van de AP. Het UWV zou toegezegd hebben om werkgevers in de tussentijd de mogelijkheid te bieden de Ziektewetuitkering aanvraag op een alternatieve wijze aan te vragen, zonder de uitvraag van de (volgens de wet) ongeoorloofde gegevens. We zouden hierover, volgens de AP contact op kunnen nemen met het UWV. Dit hebben we gedaan.

We houden u uitereraard ook weer op de hoogte van de reactie van het UWV.


De brief van de Autoriteit Persoonsgegevens en onze brief aan het UWV treft u in de linkjes hieronder:

pdfReactie van Autoriteit persoonsgegevens d.d. 17 mei 2017

pdfBrief aan UWV d.d. 30 mei 2017

 

n deze brief vragen wij aandacht voor de onwerkbare praktijksituatie die is ontstaan door de ´Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers´ ten aanzien van de uitvoering van de no-riskpolis. - See more at: https://deverzuimadviesgroep.nl/kenniscentrum/blog/145-onze-brief-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens#sthash.KcucEav0.dpuf
n deze brief vragen wij aandacht voor de onwerkbare praktijksituatie die is ontstaan door de ´Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers´ ten aanzien van de uitvoering van de no-riskpolis. - See more at: https://deverzuimadviesgroep.nl/kenniscentrum/blog/145-onze-brief-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens#sthash.KcucEav0.dpuf
Naar boven