Heeft uw werknemer een tijdelijk contract en wordt hij ziek? Dan maakt u als werkgever soms geen volledig, maar een verkort re-integratieverslag. Het ligt aan het aantal weken dat de werknemer nog in dienst is of u een verkort of volledig re-integratieverslag maakt. 

 

Verkort re-integratieverslag
Wordt uw werknemer ziek maar duurt het dienstverband nog 6 tot 10 weken? Dan is een verkort re-integratietraject voldoende.
Ook als het dienstverband langer duurt dan 10 weken, maar de verwachting is dat uw werknemer binnen 3 maanden herstelt, kunt u volstaan met een verkort re-integratieverslag. Het UWV formulier verkort re-integratieverslag kunt u downloaden via www.uwv.nl.

Geen re-integratieverslag
In sommige situaties hoeft u als werkgever geen re-integratieverslag op te stellen. Bijvoorbeeld als de werknemer ziek is en zijn dienstverband binnen 6 weken afloopt. Of als de werknemer net uit dienst is en ziek wordt. U hoeft ook geen re-integratieverslag te maken voor een uitzendkracht.

Volledig re-integratieverslag
Is een werknemer met een tijdelijk contract ziek en duurt zijn dienstverband nog langer dan 10 weken? En verwacht u niet dat hij binnen 3 maanden herstelt? Dan bent u als werkgever verplicht om samen met de werknemer te werken aan zijn re-integratie. U maakt dan ook een volledig re-integratieverslag.

Sonja de Winter

Naar boven