Mensen met een fysieke- en/of mentale beperking ondervinden veelal moeilijkheden bij solliciteren. Dit vinden we bij De VerzuimAdvieslijn niet alleen jammer voor hen die aan de slag kunnen en willen, maar ook voor de maatschappij die gebaat is bij arbeidsparticipatie.

Vandaar dat De VerzuimAdvieslijn de leaflet 'Sollicitant met arbeidsbeperking' heeft ontwikkeld om werkgevers te informeren over de mogelijkheden- en voordelen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

 Sollicitanten met een UWV-uitkering als gevolg van ziekte of arbeidsbeperking, zoals een ZW-, WIA- , Wajong-, WAO-, WAZ- of WW-uitkering kunnen deze leaflet kosteloos downloaden en als bijlage toevoegen bij hun sollicitatiebrief.

Hopelijk verlaagt onze informatie drempels en doet het werkgevers realiseren dat een arbeidsbeperking juist een kans- en reden is voor een kennismakingsgesprek! Voor meer informatie en om te downloaden hierover klik hier.

Naar boven