Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Om de arbeidsparticipatie van bepaalde doelgroepen te stimuleren kunnen werkgevers voor bepaalde werknemers een heffingskorting, ook wel premiekorting genoemd, toepassen variërend van € 2.000 - 7.000 per jaar i.g.v. een 36-urige werkweek. Werkgevers die willen weten of ze voor een bepaalde werknemer recht hebben op premiekorting staan een aantal hulpmiddelen ter beschikking.

De verschillende premiekortingen
Op dit moment bestaan er vier verschillende premiekortingen:

  • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
  • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Doelgroepverklaring
Om een premiekorting te mogen toepassen heeft de werkgever overigens een doelgroepverklaring nodig van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente), waaruit blijkt dat uw (nieuwe) werknemer tot de doelgroep behoort waarvoor de premiekorting is bedoeld.

De werknemer vraagt de doelgroepverklaring zelf bij zijn uitkeringsinstantie aan. De werkgever kan de verklaring ook aanvragen als de werknemer de werkgever daartoe machtigt.


Regelhulp Rijksoverheid
Omdat werkgevers in de praktijk moeilijkheden ondervonden bij het toepassen van de premiekorting - dat valt ook niet mee met verschillende doelgroepen en premiekortingen die in hoogte en duur verschillen - heeft de Rijksoverheid een regelhulp ontwikkeld. Met de digitale regelhulp van de Rijksoverheid kan een werkgever snel zien of hij recht heeft op een premiekorting en/of het LIV*.

De regelhulp valt te gebruiken voor de volgende werknemers:

  • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
  • herplaatste werknemers vanuit de WIA
  • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon

Meer informatie over- en de regelhulp van de Rijksoverheid is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Rekenhulp werkgeversservicepunten (WSP)
Een andere handige regelhulp die al langer bestond is de Subsidiecalculator die vanuit WSP is ontwikkeld. Deze online subsidiecalculator presenteert eveneens regelingen en subsidies voor een nieuwe- of recent in dienst getreden werknemer.


Handboek loonheffingen Belastingdienst
Ook kunnen werkgevers het handboek loonheffingen van de Belastingdienst raadplegen om er achter te komen of zij voor een bepaalde werknemer premiekorting(en) mogen toepassen en zo ja hoeveel en hoe lang.

 

* LIV = lage-inkomensvoordeel:
Het LIV treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.

Naar boven