Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Het begrip 'passende arbeid' is bekend uit onder andere de Wet verbetering poortwachter. Deze niet altijd gewaardeerde wet heeft er, op straffe van loonsancties, voor gezorgd dat werkgevers kosten noch moeite sparen om een zieke werknemer te begeleiden naar werk dat past bij diens functionele mogelijkheden. Hoewel deze aanpak de afgelopen jaren heel effectief is gebleken, is de focus op functionele mogelijkheden en passend werk helaas bijzonder klein als een persoon met een arbeidshandicap, maar zonder werkgever zich als sollicitant op de arbeidsmarkt begeeft.


Vreemd genoeg ziet er dan geen casemanager, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige- van het UWV of de gemeente, op toe dat de begeerde functie passend is gelet op de functionele mogelijkheden én beperkingen. Alsof passend werk nu niet (meer) belangrijk is! De vraag is hoe de arbeidsgehandicapte sollicitant en de werkgever met dit gegeven omgaan? In de praktijk zien we dat de sollicitant, uit angst zijn kans op de baan te verliezen, de werkgever liever niet vertelt over zijn arbeidshandicap. Werkgevers vertellen op hun beurt over het algemeen ook niets te veel over de functiebelasting van de vacante functie en bovendien verbiedt de wet hen te informeren naar eventuele (medische) beperkingen. Tja, dat maakt een reële wederzijdse verwachting bijzonder lastig en vergroot de kans op een duurzaam dienstverband niet echt. De arbeidsgehandicapte werknemer loopt vervolgens het risico dat bij niet-passend werk zijn gezondheid en functionele mogelijkheden op termijn verslechteren en de werkgever loopt een vergroot risico op ziekteverzuim en re-integratieverplichtingen.

Tijd dus voor een andere aanpak als het aan De VerzuimAdvieslijn ligt!

Wij roepen mensen met een arbeidshandicap juist op om hier open over te zijn naar hun (nieuwe) werkgever, hoe zeer dit ook indruist tegen de huidige ontwikkelingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Openheid stelt de werkgever immers in de gelegenheid om rekening te houden met de beperking en ondersteuning te bieden indien nodig. Dit vergroot de kans op een duurzaam dienstverband zoals ook blijkt uit de mooie verhalen op bijvoorbeeld de website van Samen sterk zonder Stigma en Locus Netwerk. Speciaal voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking heeft De VerzuimAdvieslijn de Leaflet 'Sollicitant met arbeidsbeperking' ontwikkeld.


Artikelen die met dit onderwerp verband houden:
- Arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten; Pot met geld laat zich niet gemakkelijk vinden! (01-04-2016)
- Handige regelhulpen Premiekortingen en LIV (05-03-2016)
- Paper: Is de zieke werknemer beter af onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)? (02-02-2016)
- Doelgroepregister banenafspraak nu online! (30-11-2015)

Naar boven