Waarom, voor wie en hoe?

Mensen met een fysieke- en/of mentale beperking ondervinden veelal moeilijkheden bij solliciteren. Dit vinden we bij De VerzuimAdvieslijn niet alleen jammer voor hen die aan de slag kunnen en willen, maar ook voor de maatschappij die gebaat is bij arbeidsparticipatie.

Door werkgevers te informeren over de mogelijkheden- en voordelen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen wil De VerzuimAdvieslijn de drempel, die veel werkgevers hierbij ervaren, verlagen.

De leaflet die wij hiertoe hebben ontwikkeld is bedoeld voor sollicitanten met een UWV-uitkering als gevolg van ziekte of arbeidsbeperking, zoals een ZW-, WIA- , Wajong-, WAO-, WAZ- of WW-uitkering.

Heeft u een dergelijke UWV-uitkering als gevolg van een ziekte of arbeidsbeperking en vindt u het geen probleem om dat bij uw sollicitatie kenbaar te maken?  Download dan eenvoudig en kosteloos onze leaflet en voeg de leaflet toe als bijlage aan uw sollicitatiebrief.  De leaflet kan de werkgever doen beseffen dat een arbeidsbeperking juist een kans- en reden is voor een kennismakingsgesprek met u! 

Het belang van passende arbeid
Wellicht bent u vanuit een andere werksituatie- of  door de begeleiding van UWV bekend met het begrip 'Passende arbeid'. Wij wijzen u er op dat het van belang is/blijft dat de baan die u hopelijk binnenkort vindt passend is bij uw persoon en arbeidsbeperking. Immers, niet passende arbeid zal uw gezondheid en mogelijkheden op termijn mogelijk doen verslechteren en daarbij is niemand gebaat. Hoewel u niet verplicht bent om enige medische informatie te delen met de werkgever bij wie u solliciteert, raden wij u wel aan om, bij serieuze en wederzijdse interesse, in gesprek te gaan over uw functionele mogelijkheden/beperkingen en eventueel de verwachtingen ten aanzien hiervan op termijn.


Actualiteit

Tot slot wijzen wij u er op dat de wetgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voortdurend aan verandering onderhevig is. De VerzuimAdvieslijn doet haar uiterste best om de informatie in de leaflet actueel te houden. Geïnteresseerden die de leaflet via onze website aanvragen, ontvangen automatisch en kosteloos onze updates.

Wij wensen u veel succes bij het solliciteren!

Naar boven